Giò Trâu (1kg)

500,000

Cho phép đặt hàng trước

18006209